Genç Girişimci Desteği

Genç Girişimci Desteği

Vergi kanunlarımızda şartları sağlayan genç girişimcilere sağlanan oldukça kazançlı avantajlar bulunmaktadır .

Yazımızın konusu, günümüzde gittikçe değer kazanan istisnaların bir parçası olan, Genç girişimci desteği namı diğer Genç Girişimci İstisnası olacaktır.

Genç Girişimci İstisnası Nedir?

İlk defa gelir vergisi mükellefiyeti açan 29 yaşını doldurmamış girişimcilerin, 3 yıl boyunca yıllık 75.000 TL’ye kadarlık kazançları aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden istisnadır.

İstisnadan  Faydalanmak İçin Hangi Tür Mükellefiyet Açılması Gerekir?

İstisnadan sadece gelir vergisi mükellefleri yararlanabilmektedir. Anonim ve limited şirketler gibi sermaye şirketlerinde bu istisna geçerli değildir.

Genç Girişimci Desteği Başka Hangi Hususları Kapsamaktadır?

 Ayrıca şartları taşıyan kişiler, 1 yıl boyunca bağkur priminden de istisnadır.

Genç Girişimci İstisnasından Yararlanmanın Şartları

  • İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması.
  • Kendi işinde bilfiil çalışılması
  • Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması
  • Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması
  • Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması

Genç Girişimci İstisnasınından Kaç Yıl ve En Fazla Hangi Tutarlarda Yararlanılabilir?

Genç girişimci istisnasından elde ettiğiniz kazançtan 3 yıl boyunca her yıl en fazla 75.000 TL tutarında faydalanabilirsiniz.

Genç Girişimci İstisnasında Yaş Hesabı Nasıl Yapılır?

İlgili destekten faydalanmanın şartının, mükellefin, mükellefiyet başlangıcı itibarıyla 29 yaşını doldurmamış olmasıdır. Burada kolay bir hesap yapmanın yolu doğum tarihinize 29 yıl ekleyiniz, bulduğunuz yılda doğum gününüz destekten yararlanmak için mükellefiyet açtıracağınız son gündür. Bu günden sonra mükellefiyet açmanız halinde hakkınızı kaybetmiş olacaksınız. 

Örneğin 31.12.1991 doğumlu bir kişi en geç 31.12.2020 tarihinde mükellefiyet açtırır ise istisnadan faydalanabilir.

Genç Girişimci Desteğine Ticari, Zirai veya Mesleki Faaliyetten Doğan KDV Dahil midir?

Bahse konu istisna sadece kazanç istisnasıdır, KDV’yi kapsamamaktadır.

Sonuç olarak;

Günümüzde istisnalar, destekler ve bunların uygulaması çok önemli bir hal almıştır. Görüldüğü üzere kanunların sunmuş olduğu haklar kullanılmaz ise mükellefler çok ciddi tutarlarda vergi yükü ile karşı karşıya kalabilmektedir. Tam tersine bu hakların kullanılması durumda, girişimciler, tacirler ve iş dünyası aktörleri 10.000’lerce liralara varan avantajlar sağlayabilmektedirler.