Gözetim hizmetleri

Gözetim hizmetleri

İnceleme öncesi incelemeye hazırlık, inceleme devam ederken ve sonuçlanıp inceleme raporuna dönüşene kadarki süreçte yanınızdayız...

Vergi İncelemelerinde Gözetim ve Danışmanlık Hizmetleri

Devletin yasalarla yetkilendirdiği vergi inceleme elemanları, işletmelerin yapmış olduğu vergilendirmeye konu bütün işlemlerini her zaman inceleyebilme yapabilme yetkisine sahiptir..,

Gözetim hizmeti kapsamında...

Mali müşavirlik ofisimiz tarafından verilecek bu hizmetin kapsamı; 

İnceleme öncesi incelemeye hazırlık, inceleme devam ederken ve sonuçlanıp inceleme raporuna dönüşene kadarki süreci içermektedir.

Bu süreçlerde verilecek hizmetler özetle aşağıda sıralanmıştır;

  • İncelemesi istenen defter ve belgelerin ön incelemelerinin yapılması, 
  • Defter ve belgeler ile diğer bilgilerin Vergi İnceleme Elemanı'nın denetimine sunması, 
  • İnceleme sonuçlanıncaya kadar Vergi İnceleme Elemanı'na gerekli açıklamaların yapılması,
  • Vergi İnceleme Elemanı karşısında mükellefin haklarının savunulması,