Muhasebe Hizmetleri

Muhasebe Hizmetleri

Muhasebenin öneminin farkında mısınız (!) İşi uzmanına bırakın gözünüz arkada kalmasın.

Defter Tutma hizmeti

Yasalara göre takibi zorunlu DEFTERLERİNİZİ (Yevmiye defteri, Defter'i Kebir, Envanter defteri, Damga Vergisi defteri, Yönetim Kurulu /  Müdürler Kurulu Karar defteri, Genel Kurul Müzakare ve Karar defteri, Ortaklara Pay defteri )  yasaların öngördüğü usul ve şekil şartlarına uygun olarak kayıt ediyor, muhafazasını ve izahlarını yapıyoruz.

Verilecek bu hizmet aşağıda liste halinde verilen iş ve işlemleri kapsar;

  • Yılbaşı açılış defter tasdiklerinin yaptırılması, 
  • Aylık bazda fatura, ödeme makbuzu, tahsilat makbuzu, çek, senet, banka ekstreleri vb. her türlü yasal belgelerinin kanunlara uygun kayıtlarının tutulması,
  • Aylık / Üç Aylık Katma Değer Vergisi Beyannamesi, Ba Bildirimi, Bs Bildirimi, Geçici Vergi, Özel Tüketim Vergisi beyan ve/veya bildirgelerinin hazırlanarak imzalanmak suretiyle Vergi Dairesine bildirimlerinin yapılarak tahakkuklarının alınması,
  • Muhtasar Beyannamelerinin ve SGK Bildirimlerinin hazırlanarak imzalanmak suretiyle Vergi Dairesi ve SGK ‘ya bildirimlerinin yapılarak tahakkuklarının alınması, 
  • Yıllık Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi Beyannameleri ile eklerinin hazırlanarak imzalanmak suretiyle Vergi Dairesine bildirimlerinin yapılarak tahakkuklarının alınması, 
  • Yılsonu defteri yazdırarak kapanış tasdiklerini yaptırmak.