Şirket Kuruluş Hizmetleri

Şirket Kuruluş Hizmetleri

Kurnmayı düşündüğünüz İŞİNİZDE, size en uygun işletmenin SEÇİMİNDE yanınızdayız...

BU HİZMET KAPSAMINDA...

Kurmayı düşündüğünüz işletmenizin türünün tespit edilmesi;
Şahıs Şirketi, Limited Şirket, Anonim Şirket, Yabancı Sermayeli Şirket vs. avantaj ve dezavantajları ile birlikte değerlendirilirek size en uygun işletme türü tespit edilerek karar verilir,

Açılış için resmi kurum başvurularının yapılması;
Vergi Dairesi / Sosyal Güvenlik Kurumu / Belediye / Ticaret Odası / Meslek Odası başvuru evrakları hazırlanır, gerekli izinler alınır ve başvurular yapılarak adınıza işlem takipleri yapılarak sonuçlandırılır.